Thứ 3, 29/11/2022, 08:22[GMT+7]
Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án có tổng vốn đầu tư gần 3.300 tỷ đồng

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án có tổng vốn đầu tư gần 3.300 tỷ đồng

Thứ 6, 04.03.2022 | 13:07:50

  • Từ khóa