Thứ 6, 09/12/2022, 09:36[GMT+7]
Từ ngày 1/3/2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19 được giao cho các cấp Công đoàn thực hiện

Từ ngày 1/3/2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19 được giao cho các cấp Công đoàn thực hiện

Thứ 7, 05.03.2022 | 09:36:06

  • Từ khóa