Thứ 7, 10/12/2022, 05:06[GMT+7]
Thái Bình có 3 giải nhất học sinh giỏi quốc gia và 1 dự án đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021 – 2022

Thái Bình có 3 giải nhất học sinh giỏi quốc gia và 1 dự án đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021 – 2022

Thứ 2, 28.03.2022 | 10:13:02

  • Từ khóa