Thứ 2, 05/12/2022, 05:33[GMT+7]
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà

Thứ 5, 07.04.2022 | 10:42:28

  • Từ khóa