Thứ 7, 10/12/2022, 06:46[GMT+7]
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

Thứ 6, 15.04.2022 | 10:20:04

  • Từ khóa