Thứ 3, 12/12/2023, 05:56[GMT+7]

Nâng cao nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 8/12, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự Hội nghị.

3 ngày trước  547 lượt xem

Tiền Hải: Diễn tập đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Chiều ngày 29/11, Ban CHQS huyện Tiền Hải tổ chức diễn tập đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng năm 2023.
13 ngày trước
1,398 lượt xem

Không thể xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng ta

Phân tích rõ hơn tại sao công tác cán bộ của Đảng được coi trọng; việc Đảng ta kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm "không có vùng cấm, không có ngoại...
15 ngày trước
2,204 lượt xem

Chế độ một Đảng cầm quyền không phải nguyên nhân của tham nhũng

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tại Việt Nam những năm gần đây đã đạt kết quả quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc trong...
15 ngày trước
1,183 lượt xem

Quân đội với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

Sự phát triển của Internet đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó...
18 ngày trước
882 lượt xem

Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

“Thao túng tâm lý” là một trong những thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần...
19 ngày trước
832 lượt xem

Đằng sau những luận điệu xuyên tạc việc lấy phiếu tín nhiệm

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XV, Quốc Hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu...
22 ngày trước
2,151 lượt xem

Xây dựng các kênh truyền thông chủ lực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kèm theo sự phát triển công nghệ internet, cũng như các kỹ thuật, ứng dụng làm báo hiện đại đã, đang và sẽ tiếp tục thổi...
24 ngày trước
2,057 lượt xem

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

Ngày 17/11, tại Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số.
25 ngày trước
1,597 lượt xem

Âm mưu thâm độc chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Tham gia Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) từ năm 1982, hơn 40 năm qua bằng những việc làm cụ thể Việt Nam đã thể hiện...
25 ngày trước
298 lượt xem

Xây dựng Đảng vững mạnh là điều kiện tiên quyết phòng, chống tham nhũng, chống “diễn biến hòa bình”

Công cuộc “Đổi mới” đất nước do Đảng ta lãnh đạo nhiều năm qua đã đạt những thành tựu to lớn không thể phủ nhận, được nhân dân tin tưởng, bè bạn quốc tế...
29 ngày trước
2,087 lượt xem