Thứ 7, 10/12/2022, 12:57[GMT+7]

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Chuyển biến trong sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 76 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (55 đảng bộ và 21 chi bộ) với trên 6.000 đảng viên. Thời gian qua, các cấp ủy cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

1 tháng trước  824 lượt xem

Dân hiến “tấc vàng”Kỳ 4: Mở không gian đón sóng đầu tư

Hơn 1 năm qua, nhiều điểm nghẽn kìm hãm phát triển kinh tế được tháo gỡ, nguồn lực đầu tư được khơi thông đã tạo cho Thái Bình thế và lực mới vươn lên...
2 tháng trước
3,239 lượt xem

Dân hiến “tấc vàng”Kỳ 3: Minh bạch trong cách làm

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện, khiếu nại về đất đai là do những vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường GPMB. Vì...
2 tháng trước
1,782 lượt xem

Dân hiến “tấc vàng”Kỳ 2: Niềm tin theo Đảng

Giải phóng mặt bằng (GPMB) vốn là công việc khó, liên quan đến nhiều người và thường nảy sinh những vấn đề phức tạp, khó lường. Do đó, cần kiên trì, khéo...
2 tháng trước
1,419 lượt xem

Dân hiến “tấc vàng” kỳ 1: điểm nhấn Quỳnh Phụ

Với cách làm riêng, nhiều người dân quê lúa sẵn sàng hiến những “tấc vàng” để giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu...
2 tháng trước
1,207 lượt xem

Nâng “chất” sinh hoạt chi bộ nhờ “Sổ tay đảng viên điện tử”

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện trong Đảng bộ tỉnh, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” ngày càng phát huy tính năng, hiệu quả trong quá trình sử dụng,...
2 tháng trước
1,882 lượt xem

Tiền Hải: Thiết thực học và làm theo lời Bác

Những lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam, là niềm tin, trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải đoàn kết, thống nhất,...
3 tháng trước
3,095 lượt xem

Sinh khí mới từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Đông Hưng

Thời gian qua, các cấp cấp ủy đảng ở Đông Hưng đã triển khai thực hiện tốt Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong...
3 tháng trước
957 lượt xem

Đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29

Sau 9 năm thực hiện, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,...
3 tháng trước
1,496 lượt xem

Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”Bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng

Trong dòng chảy thông tin hiện nay, việc cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, đảng viên những thông tin chính thống có ý nghĩa rất quan trọng. Nhận thức...
3 tháng trước
2,057 lượt xem

Học tập và làm theo Bác xuất phát từ nhu cầu thực tiễn

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã giúp Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình giành được...
3 tháng trước
4,268 lượt xem