Thứ 2, 01/03/2021, 19:47[GMT+7]

Đài Truyền thanh xã Thụy Trường: Nhịp cầu nối giữa ý Đảng lòng dân

Thời gian qua, Đài Truyền thanh xã Thụy Trường (huyện Thái Thụy) khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, qua đó đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

2 năm trước  10,810 lượt xem

Thái Bình quê em

9 năm trước
18,889 lượt xem

Mời em đến thăm quê anh

9 năm trước
15,935 lượt xem

Bạch Đằng giang dậy sóng

9 năm trước
13,200 lượt xem