Thứ 5, 06/05/2021, 13:30[GMT+7]

Đài Truyền thanh xã Thụy Trường: Nhịp cầu nối giữa ý Đảng lòng dân

Thời gian qua, Đài Truyền thanh xã Thụy Trường (huyện Thái Thụy) khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, qua đó đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

2 năm trước  12,472 lượt xem

Thái Bình quê em

9 năm trước
28,028 lượt xem

Mời em đến thăm quê anh

9 năm trước
25,057 lượt xem

Bạch Đằng giang dậy sóng

9 năm trước
14,841 lượt xem