Thứ 7, 10/12/2022, 12:46[GMT+7]

Quyết định 695/QĐ-TTg về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 695/QĐ-TTg về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

10 năm trước  3,003 lượt xem