Thứ 3, 09/03/2021, 10:35[GMT+7]

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thứ 5, 02/07/2020 | 16:23:38
7,001 lượt xem
Sau 2 ngày làm việc (1-2/7) với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Quyết thắng”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Video: Dai_hoi_bien_phong_thanh_cong_web_070220.mp4

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương trong tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố giáp ranh; 113 đại biểu đại diện cho đảng viên trong  toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự và xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ, xây dựng khu vực biên giới biển. Công tác phòng, chống tội phạm có bước chuyển biến tích cực, không để xảy ra điểm nóng, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Công tác xây dựng đơn vị có nhiều chuyển biến rõ nét, từng bước khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động thường xuyên, đột xuất của BĐBP tỉnh ngày càng tốt hơn, đời sống của cán bộ, chiến sĩ BĐBP được nâng lên. Phong trào thi đua trong Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh đi vào nền nếp, chất lượng huấn luyện được chú trọng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ khai mạc Đại hội.

Vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong Đảng bộ BĐBP tỉnh được giữ vững. Các nguyên tắc, nền nếp, chế độ công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì nghiêm. Nội bộ trong Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh đoàn kết, thống nhất, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ BĐBP tỉnh yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển. Đại hội đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó phấn đấu năm 2021, Đảng bộ BĐBP tỉnh có 2 đơn vị đạt vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", đến cuối nhiệm kỳ có 50% đơn vị trở nên đạt vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu". Hàng năm tổ chức huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị đạt 100% nội dung, thời gian, kế hoạch, qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi; các cơ quan, đơn vị không để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn khi tham gia giao thông. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến và tích cực tham gia huấn luyện, luyện tập theo kế hoạch. 100% các đồn, trạm có cảnh quan môi trường chính quy, xanh - sạch - đẹp. 80% trở lên tổ chức đảng, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ BĐBP tỉnh hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đồng thời tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt đề án phát triển kinh tế biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, trong đó chú trọng giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật cũng như phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tất Đạt - Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày