Thứ 6, 23/04/2021, 21:52[GMT+7]

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh

Thứ 6, 03/07/2020 | 15:45:56
4,469 lượt xem
Sáng ngày 3/7, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 0307_tap_trung_thao_go_kho_khan_mixdown.mp3

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cao với nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh 6 tháng đầu năm; đồng thời phát biểu làm rõ thêm một số kết quả nổi bật gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các đại biểu còn tập trung thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm; triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, tiết kiệm các khoản chi, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng; vấn đề bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đối với các xã sáp nhập, đề nghị tỉnh nghiên cứu bố trí sắp xếp các trường học sao cho phù hợp; đề nghị tỉnh có cơ chế khen thưởng xã đạt nông thôn mới nâng cao…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: 6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch Covid -19 ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, song cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong phòng, chống dịch Covid - 19, góp phần ổn định tình hình để nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do dịch gây ra, khôi phục sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy chưa đạt kế hoạch đề ra song đã có bước phục hồi kịp thời. Các cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều chủ trương, biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng do dịch bệnh, góp phần khôi phục sản xuất. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả tích cực. Đã triển khai tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp với tiến độ sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: Một số nhiệm vụ triển khai chưa đạt tiến độ đề ra; một số vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời; một số nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân chưa được giải quyết thấu đáo...

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2020 còn nhiều khó khăn, thách thức, do vậy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 bảo đảm đủ, đúng đối tượng. Tập trung tối đa cho việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện khôi phục và phát triển hiệu quả sản xuất - kinh doanh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng có giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngoài tập trung thực hiện tốt các đề án, kế hoạch đã được ban hành, phải thực hiện tốt các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn, của từng địa phương. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích tụ đất đai, quan tâm hình thành các hình thức tổ chức sản xuất mới. Nghiên cứu để có chủ trương, cơ chế phù hợp để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư, nhất là đầu tư mới về công nghiệp, về sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp. Quan tâm, kịp thời giải quyết, trả lời đầy đủ các kiến nghị của doanh nghiệp. Làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tiếp tục tập trung rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy hoạch, nhất là các khu cụm công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục xin cấp phép để triển khai thực hiện một số dự án. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm thu, chi ngân sách và phân bổ nguồn lực trên địa bàn. Làm tốt công tác giải ngân kịp thời cho các dự án đã được triển khai, trong đó ưu tiên tập trung tối đa cho việc trả nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội. Tập trung xây dựng triển khai các chương trình kinh tế - xã hội 5 năm tới. Tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tập trung triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy sau đại hội đảng bộ các cấp. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo các địa phương đề cao vai trò trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Đào Quyên