Thứ 6, 05/03/2021, 17:10[GMT+7]

Giao ban công tác dân vận các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng

Thứ 4, 08/07/2020 | 15:37:18
3,846 lượt xem
Sáng ngày 8/7, tại thành phố Thái Bình, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Audio: 0807_giao_ban_cong_tac_dan_van_mixdown.mp3

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo ban dân vận của 11 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục có chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm, chú trọng hơn đến công tác dân vận trong việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết trong lãnh đạo, điều hành về công tác dân vận. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân được các cấp triển khai, thực hiện. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh theo kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo 2020”, trọng tâm là phòng, chống đại dịch Covid-19, thực hiện chức trách, đạo đức công vụ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, gắn với cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận vào hoạt động quản lý, điều hành. MTTQ, các đoàn thể nhân dân đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào, các cuộc vận động; huy động được đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo, đội ngũ doanh nhân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số kết quả kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Thái Bình trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời khẳng định trong kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh. Từ thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận của tỉnh, đồng chí cho rằng để công tác dân vận đạt hiệu quả cần phải quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định của Đảng về công tác dân vận. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Kịp thời nắm bắt, giải quyết những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phải luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình từ đó tham mưu tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, không mang tính hình thức, tập hợp, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bảo đảm đúng, trúng, kịp thời, chất lượng, hiệu quả trên cơ sở bám sát vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khéo trong lựa chọn nội dung, trong tuyên truyền vận động và huy động nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo ban dân vận các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng dự hội nghị. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị trong thời gian tới, hệ thống dân vận các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng cần tích cực, chủ động, nắm chắc tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu giải quyết hiệu quả những kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Tiếp tục tham mưu với các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương về công tác dân vận; nắm bắt kịp thời tình hình các địa bàn có điểm nóng, điểm phức tạp để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng các biện pháp chỉ đạo giải quyết; đặc biệt là các vấn đề an ninh tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc, an ninh nông thôn; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, cơ sở thờ tự tôn giáo; truyền đạo trái pháp luật. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày