Thứ 4, 03/03/2021, 12:53[GMT+7]

Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

Thứ 7, 11/07/2020 | 21:56:15
9,255 lượt xem
(Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 của đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Hội đồng nhân dân tỉnh)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị khách quý; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa cử tri cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành liên quan và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu và ý kiến của cử tri, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 bùng phát, lây lan mạnh, đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; song được sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã thực hiện tốt hai mục tiêu, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế giữ mức tăng trưởng ổn định, là một trong số ít các tỉnh, thành phố có mức tăng cao. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt, từ đó đã bảo đảm vốn đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng của tỉnh. Công tác quản lý tài chính và thu chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo sát sao. Công tác chỉ đạo triển khai các quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Thái Bình được thực hiện đồng bộ, khẩn trương; việc thực hiện các giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi tái phát; tiếp tục đẩy mạnh công tác tái đàn; quan tâm phát triển chăn nuôi trang trại, nuôi trồng và khai thác thủy sản theo hướng sinh học hữu cơ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt; việc giải quyết các thủ tục hành chính theo phương án“5 tại chỗ” được triển khai nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không có diễn biến đột xuất, bất ngờ. Các cấp, các ngành và các địa phương đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ. 

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và vấn đề cần tập trung giải quyết: Tăng trưởng kinh tế chung và ở hầu hết các ngành đạt thấp so với kế hoạch, đặc biệt là khối ngành công nghiệp, dịch vụ; kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm mạnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành phục hồi chậm. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, nghiên cứu để có các giải pháp sát thực, khả thi nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế; đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phân công, phân nhiệm cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công việc, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo về các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đề xuất thông qua  các  tờ trình, các ngành trình bày báo cáo chuyên ngành; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo giám sát chuyên đề; tập trung thảo luận, chất vấn về những vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Bùi Đức Hải, tổ đại biểu Quỳnh Phụ để nhận nhiệm vụ mới tại địa phương khác; miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hai là, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Rà soát, kịp thời tháo gỡ thực chất, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tăng cường phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm để sớm đưa vào khai thác, sử dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đồ án quy hoạch trong Khu kinh tế. Thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư để thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình.

Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Chủ động điều hành và cơ cấu lại chi ngân sách đảm bảo cân đối ngân sách các cấp năm 2020.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, trước mắt là tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh biên giới vùng biển, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; an ninh, an toàn thông tin. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ba là, đề nghị Thường trực, các ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân, cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của các vị đại biểu, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Hoan nghênh tinh thần phối hợp, làm việc tích cực, hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần cho thành công của kỳ họp. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các đồng chí, cùng toàn thể nhân dân sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày