Thứ 7, 27/02/2021, 07:08[GMT+7]

Chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, năng động hội nhập và phát triển, Quỳnh Phụ sẽ giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới

Thứ 4, 15/07/2020 | 20:09:19
4,726 lượt xem
(Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy! 

Thưa các đồng chí đại biểu khách quý! Thưa toàn thể Đại hội! 

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các quý vị đại biểu cùng 252 đại biểu chính thức của Đại hội - những đảng viên ưu tú đại diện cho gần 12.000 đảng viên, sinh hoạt tại 62 đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Kính thưa Đại hội! 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Huyện Quỳnh Phụ nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Thái Bình, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, với hàng trăm lễ hội truyền thống được bảo tồn, lưu giữ và phát triển, có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước và của tỉnh qua nhiều thời kỳ lịch sử. 

Qua nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, tôi đồng tình cao và hết sức vui mừng, phấn khởi vì trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Phụ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Kinh tế tiếp tục phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 10,3%/ năm, vượt 1,8% so với chỉ tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng 68,75%, thương mại, dịch vụ 15,16%, nông nghiệp, thủy sản 16,09%. 

Mặc dù tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp song sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa. Việc tập trung tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn được đẩy mạnh; các hình thức liên kết sản xuất phát triển, hình thành các vùng sản xuất tập trung (có 23 cánh đồng lớn, diện tích tích tụ đạt 219,4ha...). Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được mở rộng; nhân dân trong huyện đã tận dụng diện tích ao hồ, nhất là khu vực ven sông Luộc, sông Hóa để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. 

Xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện vào cuối năm 2019. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ, nhân dân trong huyện và các thế hệ lãnh đạo của huyện các nhiệm kỳ qua. 

Sản xuất công nghiệp, xây dựng được duy trì và phát triển; đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua đã có những tập đoàn lớn đầu tư vào huyện như Thaco - Trường Hải, Công ty MXP, Tập đoàn Hương Sen... đã góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

Công tác quy hoạch được quan tâm; quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường có nhiều tiến bộ; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, có bước đột phá khá rõ nét; phối hợp triển khai trạm xử lý nước thải tại khu công nghiệp Cầu Nghìn, từng bước giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường tại địa phương. 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm; 3 lễ hội đền A Sào, Đồng Bằng, Lộng Khê được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; hoàn thành sáp nhập trường phổ thông hai cấp; có 100% trường đạt chuẩn quốc gia, là huyện đứng thứ hai toàn tỉnh về giáo dục và đào tạo. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả tốt, 100% trạm y tế đạt các tiêu chí quốc gia; các chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời; các chính sách xã hội được quan tâm và tập trung thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. 

Công tác quốc phòng, an ninh được quan tâm, chú trọng; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Mặc dù có những thay đổi về nhân sự các chức vụ chủ chốt nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, nội chính, dân vận và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; chính quyền các cấp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳnh Phụ trong nhiệm kỳ qua là hết sức trân trọng, sẽ là nền tảng tạo đà cho bước phát triển nhanh và vững chắc hơn của huyện trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳnh Phụ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Kính thưa Đại hội! 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn phải thẳng thắn thấy rằng trong nhiệm kỳ qua Quỳnh Phụ còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, yếu kém như Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu, đó là: 

Kinh tế phát triển khá nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, mô hình mới như liên doanh, liên kết, VietGap... thực hiện còn chậm; diện tích ruộng để hoang hóa còn nhiều. Hoạt động của nhiều hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. 

Công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường vẫn còn vi phạm; ô nhiễm môi trường làng nghề, trong khu chăn nuôi và xử lý chất thải trong các cơ sở sản xuất chưa được giải quyết triệt để; xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng có dự án còn chậm... 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chất lượng chưa cao; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên còn có xu hướng tăng; công tác giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ giảm hộ nghèo chưa đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra. 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chưa thực sự vững mạnh; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn có mặt diễn biến phức tạp; việc giải quyết đơn thư còn chậm; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có địa phương chưa hoàn thành... 

Công tác tư tưởng, chính trị có mặt còn hạn chế; vai trò lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt đảng ở một số tổ chức đảng chưa cao; việc phân công nhiệm vụ, quản lý đảng viên đi làm ăn xa chưa hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; thực hiện dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chất lượng chưa cao. 

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần này, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thảo luận, phân tích, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 

Kính thưa Đại hội! 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh tiếp tục có những thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức mới. Đảng, Nhà nước chủ trương bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với từng bước phát triển kinh tế số; tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong tỉnh, tình hình chính trị - xã hội ổn định; những thành quả và kinh nghiệm của 35 năm đổi mới được phát huy; Khu kinh tế Thái Bình, khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp được triển khai xây dựng tạo động lực quan trọng và góp phần cải thiện đáng kể năng lực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong tỉnh; nhiều dự án lớn đã được hoàn thành, phát huy hiệu quả... Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh phát triển chưa vững chắc, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh còn thấp. Cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn thiếu và chưa hiện đại, đồng bộ. Nguồn thu ngân sách hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu về nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển. 

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện cần tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn của địa phương. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đã đề cập khá đầy đủ, tôi xin gợi mở một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, quyết định: 

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, chính sách của tỉnh, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của huyện Quỳnh Phụ; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững. Xác định cho được thế mạnh của huyện Quỳnh Phụ đó là vị trí địa lý, thổ nhưỡng, hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông kết nối cơ bản hoàn thiện; nhân dân có truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo; là nguồn nhân lực có chất lượng, có truyền thống thâm canh, canh tác; đồng thời, trên địa bàn huyện có nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm đồng quê, du lịch văn hóa tâm linh. Đây sẽ là những nhân tố quyết định sự phát triển vượt bậc của Quỳnh Phụ trong thời gian tới. 

Trong sản xuất nông nghiệp: Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống cây trồng, cơ cấu mùa vụ; giảm diện tích trồng lúa, xây dựng cho được mô hình trồng cây ăn quả, rau màu có giá trị kinh tế cao; xây dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng khoa học, công nghệ cao... 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bền vững; phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của toàn xã hội; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ: Khai thác, phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp đã được quy hoạch phân khu. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư, nâng cấp thiết bị, áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Duy trì, phát triển làng nghề truyền thống; gắn phát triển làng nghề với các cơ sở sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp ở nông thôn và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch văn hóa, lễ hội. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút đầu tư vào địa phương. 

Trước mắt, huyện Quỳnh Phụ cần tập trung phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục để giao đất, các thủ tục cấp phép đầu tư cho dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp của Tập đoàn Thaco - Trường Hải. Đây là dự án lớn về nông nghiệp công nghệ cao, rất phù hợp với đặc điểm, thế mạnh, định hướng phát triển của huyện cũng như của tỉnh chúng ta. Nhà đầu tư đã hết sức tích cực, các sở, ngành và huyện Quỳnh Phụ cũng đã hết sức tập trung; các đồng chí cần hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại để tiến hành bàn giao đất ngoài thực địa theo đúng kế hoạch đề ra. Nếu chúng ta sớm hoàn thiện hồ sơ thuê đất và các thủ tục đầu tư khác thì có thể tổ chức khởi công vào tháng 8/2020, cùng với dịp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh vào ngày 16/8/2020 và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII vào ngày 17/8/2020. 

Về công tác quy hoạch, kế hoạch: Tập trung chỉ đạo công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị; thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường. Phối hợp hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tuyến đường Thái Bình - Hà Nam (giai đoạn 2), đường vành đai V vùng Thủ đô, đường tỉnh ĐT.452 và một số cảng đường thủy nội địa trên sông Luộc, sông Hóa; tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn; tuyến đường và cầu qua sông Luộc nối với huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương và các tuyến đường tỉnh qua địa bàn huyện... 

Hai là, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không để dịch bệnh phát sinh và lây lan ra cộng đồng. Chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; huy động mọi nguồn lực, vận động các tập thể, cá nhân hảo tâm cùng chung tay góp sức giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong các dịp lễ, tết để mọi người, mọi nhà đầm ấm, an vui, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Ba là, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì nền nếp việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ động nắm chắc tình hình, rà soát, giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân; kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở; kiên quyết không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự. 

Bốn là, giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, tăng cường quản lý và rèn luyện cán bộ, đảng viên, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng, chú trọng mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận; phát huy dân chủ, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm đẩy mạnh sự phát triển của huyện trong thời gian tới. 

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Thực hiện quyết liệt, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; thực hiện nghiêm túc Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố mà tỉnh đã ban hành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hoạt động của các cơ quan, đơn vị của huyện và xã. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu chính quyền các cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, năng động, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, phiền hà, cửa quyền, xa rời quần chúng, làm mất lòng tin của nhân dân. 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, sát cơ sở, sát nhân dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, công tác tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua, tạo sự thống nhất trong hành động, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Kính thưa Đại hội! 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ còn có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào các văn kiện; đồng thời, lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI những đồng chí có phẩm chất, trình độ, năng lực, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của huyện, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, bảo đảm về tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, mang tính kế thừa và phát triển. 

Kính thưa Đại hội! 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Với truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng và những phẩm chất đáng quý của người Quỳnh Phụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng chắc chắn rằng: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, năng động hội nhập và phát triển, giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn!  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày