Thứ 3, 20/04/2021, 02:39[GMT+7]

Duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 6, 24/07/2020 | 18:07:49
3,752 lượt xem
Chiều ngày 24/7, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 2407_duyet_noi_dung__mixdown.mp3

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn tất. Hai đảng bộ đã hoàn thiện các dự thảo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; báo cáo tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đồng thời chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/8/2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 4 - 5/8/2020.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo văn kiện của hai đảng bộ khối; đồng thời cũng đề nghị cơ quan soạn thảo văn kiện của hai đảng bộ điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao hai đảng bộ khối thời gian qua đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; đề nghị hai đảng bộ khối cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị của cấp uỷ hai Đảng bộ khối cần xác định rõ chức năng, vai trò, nhiệm vụ, phạm vi của mình để đánh giá đúng, đầy đủ về kết quả đạt được; từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới cho thực chất, phù hợp. Trong phần mục tiêu, phương hướng, giải pháp  dự thảo Báo cáo chính trị của cấp uỷ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, cần bám sát vào các nghị quyết của trung ương, của tỉnh để cụ thể hóa vào nhiệm vụ của đơn vị mình; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân. Dự thảo Báo cáo chính trị của cấp uỷ Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh cần đi sâu đánh giá vai trò, chất lượng hoạt động lãnh đạo của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Quan tâm hơn đến vai trò của tổ chức đảng trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đảng viên, chủ doanh nghiệp, các tổ chức trong doanh nghiệp và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng thống nhất với thời gian tổ chức đại hội của hai đảng bộ khối.

Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày