Thứ 3, 02/03/2021, 11:21[GMT+7]

Xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

Thứ 7, 01/08/2020 | 08:20:13
2,903 lượt xem
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020) - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ta.

 Suốt 90 năm qua, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng. Khởi đầu từ khi Đảng ta lãnh đạo nhân dân đấu tranh đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân; sau đó là đấu tranh chống đế quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi cả nước đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy tốt vai trò trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng và có những đóng góp quan trọng. Với phương châm chủ động, nhạy bén, thuyết phục, “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Hướng mạnh về cơ sở”, “Toàn Đảng, toàn dân làm công tác tư tưởng”, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác. Những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của tỉnh luôn xung kích, đi đầu chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nắm chắc thực tiễn, bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động, học tập, công tác, tạo nên sức mạnh to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của dân tộc ta; đồng thời củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là dịp để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Sắt son một niềm tin theo Đảng, tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; gắn bó mật thiết với nhân dân và tiếp tục rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công; năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. 

Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày