Thứ 3, 02/03/2021, 11:51[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 6, 07/08/2020 | 16:01:31
7,279 lượt xem
Sáng ngày 7/8, đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thảo luận một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 08072020_Hoi_nghi_BTVTU_mixdown.mp3

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo Đề án thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng thống nhất thông qua Đề án thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Về cơ cấu tổ chức thực hiện như trước khi sáp nhập, trong đó sẽ bố trí 4 phó chánh văn phòng UBND tỉnh.

Tạm dừng tổ chức các hoạt động lớn của tỉnh:

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện và phương án tạm dừng tổ chức lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII và lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco-Thái Bình.  

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, căn cứ tình hình thực tế và báo cáo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất tạm dừng tổ chức lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII để bảo đảm an toàn và tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ báo cáo với Trung ương và sẽ tổ chức các hoạt động trên vào thời điểm thích hợp. 

Riêng lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco-Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Thaco để thống nhất phương án, nếu vẫn tổ chức lễ khởi công thì phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá đoàn giám sát đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát tình hình thực tế để xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ rõ những ưu điểm, thành tựu đạt được; phân tích kỹ lưỡng các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó đề xuất các chủ trương, giải pháp trọng tâm thực hiện tốt hơn 2 nghị quyết trong thời gian tới.

Qua kết quả giám sát cũng khẳng định rõ trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp thực hiện đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18, cụ thể hoá kịp thời thành kế hoạch triển khai thực hiện với những giải pháp phù hợp, sáng tạo. Các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đã chủ động, tích cực trong quá trình triển khai thực hiện, tuân thủ nghiêm theo chỉ đạo của trung ương, kế hoạch của tỉnh và đã đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy nhưng đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động; không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố và các xã trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện một cách thận trọng, đồng bộ, quyết liệt, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương của trung ương song vẫn phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn, từng đơn vị, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh.

Qua việc thực hiện 2 nghị quyết này đã giúp cho cấp uỷ các cấp trong tỉnh rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị; là tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thảo luận, đưa ra chủ trương, giải pháp quyết tâm xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị đoàn giám sát tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo và dự thảo Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18. Trong đó cần nêu bật được sự nhất quán, quyết liệt, kiên trì, nghiêm túc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cấp, các ngành; đồng thời nêu bật lên kết quả, hiệu quả, thành tựu nổi bật sau 5 năm thực hiện 2 nghị quyết trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện 2 nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng và đây cũng sẽ là một nội dung được tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thảo luận, thống nhất một số nội dung công tác cán bộ.

Mạnh Cường


 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày