Thứ 3, 09/03/2021, 16:34[GMT+7]

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ 4, 12/08/2020 | 11:12:23
7,356 lượt xem
Sáng ngày 12/8, tại trụ sở Tỉnh ủy diễn ra các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Audio: 1208-thoiA-_thuc_hien_quy_trinh_gioi_thieu_nhan_su_mixdown.mp3

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo quy định, nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; là người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương. Đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách. Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 1 của quy trình), trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nguồn nhân sự đã được Bộ Chính trị thông qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 2 của quy trình), trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nguồn nhân sự đã được Bộ Chính trị thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức bỏ phiếu kín. Toàn bộ phiếu được niêm phong gửi về Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.


Các đại biểu bỏ phiếu nhất trí thông qua điều chỉnh lại cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chức danh Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh thành Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu nhất trí thông qua điều chỉnh lại cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chức danh Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh thành Chánh Văn phòng UBND tỉnh do việc chia tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày