Thứ 5, 25/02/2021, 20:53[GMT+7]

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ 6, 14/08/2020 | 15:13:07
8,157 lượt xem
Sáng ngày 14/8, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Audio: 1408-thoiA-_thuc_hien_quy_trinh_gioi_thieu_nhan_su_mixdown.mp3

 

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác; trong đó đã chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, là tiền đề quan trọng để Thái Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đang được tỉnh tích cực triển khai thực hiện, một số nội dung đã cơ bản hoàn thành như: nội dung các văn kiện trình tại Đại hội; các phương án tổ chức Đại hội. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp thì công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chặt chẽ, khách quan, công tâm, chất lượng, đúng quy định của Đảng. Vì vậy, các đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững các mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc trong thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó phải quán triệt nghiêm túc mục tiêu xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao về ý chí và hành động. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX phải là những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ và hành động quyết liệt, hiệu quả; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; có uy tín trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; có kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành trong thực tiễn và khả năng xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhay cảm. Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, khả năng đáp ứng của cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX cần có số lượng và cơ cấu hợp lý, nhất là ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng. Bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy tỉnh những nhân tố mới có đức, có tài, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, có triển vọng phát triển thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của cấp ủy tỉnh trong tình hình mới. Việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; phải trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng phương án sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý, “đúng người, đúng việc” đối với nhân sự lãnh đạo cấp ủy tỉnh khóa XX, lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhiệm kỳ tới. Đồng thời có giải pháp phù hợp, hiệu quả, đúng quy định để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền chuẩn bị.

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự.

Quy trình giới thiệu nhân sự tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm 5 bước. 

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (bước 1 của quy trình), căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và phương hướng công tác nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua; trên cơ sở danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2 của quy trình), các đại biểu thảo luận và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự tái cử đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua ở bước 1.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 (bước 3 của quy trình), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (bước 4 của quy trình), trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử các chức danh để trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 (bước 5 của quy trình), các đại biểu phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Theo kế hoạch, trong tuần tới sẽ thực hiện quy trình giới thiệu đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh khóa XX.

Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày