Thứ 3, 20/04/2021, 01:39[GMT+7]

Xã luận Sáng mãi tinh thần Cách mạng Tháng Tám

Thứ 4, 19/08/2020 | 06:07:53
6,352 lượt xem
Cách đây tròn 75 năm - mùa thu tháng tám năm 1945, trong khí thế cách mạng sục sôi, nắm bắt thời cơ “ngàn năm có một”, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.

Tượng đài du kích làng Nguyễn, xã Nguyên Xá (Đông Hưng).

Từ mùa thu ấy, lịch sử đã sang trang. Dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thật tự hào khi một dân tộc nhỏ bé, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới 15 tuổi, chỉ với 5.000 đảng viên nhưng đã nhất tề đứng lên làm một cuộc cách mạng “long trời lở đất”, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phát xít, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Cũng từ mùa thu ấy, giữ trọn lời thề độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, toàn thể dân tộc Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, vượt qua muôn vàn thử thách để giành và giữ chính quyền non trẻ; tiến hành 30 năm trường kỳ kháng chiến và chiến thắng hai đế quốc sừng sỏ, hung bạo và giàu mạnh nhất thế giới, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong suốt chặng đường gần 35 năm Đảng ta lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới, bài học lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học tin ở sức dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, yêu chuộng hòa bình, ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Mỗi người con đất Việt dù sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hay ở nước ngoài đều khắc sâu trong tâm khảm về một mùa thu cách mạng, tự hào về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là niềm tự hào của những trái tim yêu nước, yêu chuộng hòa bình và ước mơ về một tương lai tươi đẹp đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong. 

Hòa chung khí thế hào hùng của dân tộc, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (19/8/1945 - 19/8/2020). Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ, được tôi luyện, trưởng thành trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho đất nước đồng thời qua thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn khẳng định truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết, tận tụy, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống anh hùng, đóng góp to lớn vào thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam suốt 75 năm qua. 

Những thắng lợi và những thành tựu to lớn của đất nước từ khi có Đảng càng khẳng định Đảng ta là người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong những ngày thu tháng tám, chúng ta ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nguyện ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là thực hiện tốt lời huấn thị của Người về phát huy sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân - cội nguồn sức mạnh của Đảng. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy tinh thần tiến công, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đề ra đường hướng chiến lược phát triển đột phá cho tỉnh trong những năm tới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày