Thứ 2, 19/04/2021, 06:04[GMT+7]

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh khóa XX

Thứ 5, 20/08/2020 | 17:15:33
9,974 lượt xem
Ngày 20/8, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu ứng cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 2108__nhan_su_mixdown.mp3

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu ứng cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 bước. 

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1, bước 1 của quy trình (thực hiện ngày 19/8), căn cứ số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy định và phương hướng công tác nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách dự kiến nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự. Ảnh: Thành Tâm 

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2 của quy trình), các đại biểu thực hiện giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự đã được hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua ở bước 1.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 (bước 3 của quy trình), căn cứ vào cơ cấu, số lượng theo quy định, tiêu chuẩn, điều kiện và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy tỉnh thông qua; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự bước 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (bước 4 của quy trình), trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thảo luận và bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự ứng cử các chức danh để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 (bước 5 của quy trình), sau khi phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị, các đại biểu thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Đào Quyên


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày