Thứ 5, 23/03/2023, 21:43[GMT+7]

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác

Thứ 5, 17/02/2022 | 18:25:52
15,548 lượt xem
Chiều ngày 17/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự lễ ký kết.

Audio: 1702_ky_ket_chuong_trinh.mp3

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Lễ ký kết được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đến 8 điểm cầu viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Nội dung chương trình phối hợp giữa 2 ngành gồm: Phối hợp tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, trong đó có lĩnh vực tư pháp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền việc thực thi pháp luật, nhất là đối với các vụ án nghiêm trọng, “phức tạp”, “nhạy cảm” được dư luận xã hội quan tâm; tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực tư pháp, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức họp báo, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền khi cần thiết; phối hợp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, xuyên tạc, sai sự thật hoặc đơn thư nặc danh, mạo danh nhằm mục đích bôi nhọ, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cán bộ thi hành nhiệm vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc ký kết chương trình phối hợp là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa, triển khai Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Đồng chí đề nghị: Sau hội nghị này, 2 ngành chỉ đạo cấp huyện ký kết chương trình phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ từng ngành. Hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh để xây dựng kế hoạch phối hợp có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời thông tin các vụ án, vụ việc nổi cộm nhân dân quan tâm để định hướng dư luận. Mỗi ngành cần đề cao tinh thần trách nhiệm, nhất là tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ khuyết nội dung mới sát tình hình thực tiễn. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho 2 ngành thực hiện tốt nội dung đã ký kết nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tin: Thu Hiền
Ảnh: Thành Tâm