Thứ 2, 19/04/2021, 06:34[GMT+7]

Ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 6-2020

Thứ 6, 17/07/2020 | 10:56:01
1,857 lượt xem
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 6-2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa.

Trong đó, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1-6-2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức gồm 5 chương, 21 điều, quy định chung về: Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; biên chế công chức; trách nhiệm, thẩm quyền quản lý, quyết định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức.

Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10-6-2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

Nghị định gồm 3 chương, 21 điều, quy định chi tiết về tổ chức quản lý và các chế độ (bao gồm chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, liên lạc, thăm gặp, nhận quà, khám bệnh, chữa bệnh, chi phí mai táng) đối với người chấp hành án phạt trục xuất, người nước ngoài bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính là trục xuất và người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù lưu trú tại cơ sở lưu trú của Bộ Công an trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh (gọi chung là người lưu trú), cụ thể: Kinh phí thực hiện; tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú.

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24-6-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24-2-2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24-2-2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24-6-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25-1-2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Theo Nghị định, đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND; xã loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND; đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28-6-2020 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31-12-2020.

Nghị định được ban hành nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở gồm 4 chương, 19 điều. Nghị định quy định về: Đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo; nguyên tắc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên; nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Quyết định số 07/2017/NĐ-CP ngày 27-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.


Theo hanoimoi.com.vn