Thứ 5, 25/02/2021, 13:44[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Thứ 6, 17/07/2020 | 14:45:41
2,375 lượt xem
Sáng ngày 17/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Lãnh đạo Sở Tư pháp dự tại điểm cầu Thái Bình

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp và một số ngành liên quan.

6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Tư pháp tổ chức trên 360.000 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho gần 18 triệu lượt người, phát miễn phí 34,6 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp nhận trên 61.000 vụ việc hòa giải, trung bình tỷ lệ hòa giải thành công đạt  79,36%. Các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 410 văn bản quy phạm pháp luật. Ngành Tư pháp cũng đã giải quyết số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm gắn với hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

 Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến. 

Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành, địa phương đã trao đổi về khó khăn trong công tác đấu giá tài sản; quản lý các văn phòng công chứng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tư pháp địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị: Thời gian tới, ngành Tư pháp, các địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, đạt chất lượng. Kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với diễn biến mới của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tư pháp. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc. Kịp thời hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Thu Hiền