Thứ 6, 26/02/2021, 05:04[GMT+7]

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng phát huy truyền thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ 2, 20/07/2020 | 08:55:17
3,269 lượt xem
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Đông Quan và Tiên Hưng được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/1961. Năm 1969, hai huyện Đông Quan và Tiên Hưng sáp nhập thành huyện Đông Hưng, hai viện KSND huyện cũng được hợp nhất thành Viện KSND huyện Đông Hưng.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng phối hợp với Tòa án nhân dân huyện đưa đối tượng phạm tội về ma túy ra xét xử lưu động.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hoạt động công tác kiểm sát của Viện đã hướng vào việc phục vụ trên cả hai mặt trận sản xuất và chiến đấu. Hoạt động công tác kiểm sát đã tập trung phục vụ công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, trấn áp bọn phản cách mạng và tội phạm nguy hiểm khác. Nổi bật là Viện KSND huyện đã tiến hành kiểm sát ở 15 đơn vị trọng điểm về công tác tổ chức lại sản xuất, tham mưu thực hiện chủ trương xây dựng huyện Đông Hưng là huyện điểm về phát triển kinh tế công - nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở cấp huyện; xây dựng Đông Phương thành mô hình xã điểm do Viện KSND huyện phụ trách là điển hình tiên tiến tuân theo pháp luật. Từ sau năm 1986, công tác kiểm sát của đơn vị góp phần quan trọng vào giữ vững kỷ cương, tăng cường pháp chế trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tập trung kiểm sát các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như: quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu, giao thông, bưu điện, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, thuế và quản lý sử dụng ngân sách... Đặc biệt, trong giai đoạn an ninh nông thôn mất ổn định, Viện KSND huyện kết hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành với nhiệm vụ phục vụ ổn định tình hình ở địa phương. Tập trung kiểm sát ở những nơi có khiếu tố phức tạp, làm rõ, kiến nghị xử lý vi phạm, góp phần ổn định tình hình ở các xã phức tạp.

Trong quá trình hoạt động, toàn thể cán bộ, kiểm sát viên của Viện đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm. Hàng năm, Viện KSND huyện Đông Hưng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong khởi tố, truy tố, xét xử hàng trăm vụ án hình sự, bảo đảm xử lý kịp thời, nghiêm minh tội phạm và người phạm tội, trong đó nhiều vụ án rất nghiêm trọng, nghiêm trọng. Thực hiện chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Đơn vị cũng tích cực đổi mới tư duy và biện pháp công tác, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc giải quyết án hình sự và thực hiện các giải pháp để chống oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được mở rộng, bắt đầu ngay từ giai đoạn xác minh các nguồn tin tội phạm, thường xuyên phối hợp trực tiếp trong quá trình điều tra, đánh giá chứng cứ, thống nhất hướng điều tra bảo đảm giải quyết triệt để vụ án. Tại các phiên tòa, kiểm sát viên đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu chứng cứ, nhiều vụ án đã thực hiện số hóa hồ sơ bảo đảm hoạt động tranh tụng có tính thuyết phục, chất lượng được nâng cao. Nhờ vậy, tiến độ và chất lượng giải quyết hình sự không ngừng được nâng lên. Việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần làm giảm tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển xử lý hành chính, đến nay không còn trường hợp nào. Việc truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, không xảy ra oan sai. Việc trả hồ sơ điều tra bổ sung rất ít xảy ra trong những năm gần đây.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, Viện KSND huyện Đông Hưng luôn hướng hoạt động kiểm sát vào việc bảo vệ pháp luật, dựa vào pháp luật và tuân thủ pháp luật. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực đều được thực hiện toàn diện, tích cực với nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thông qua công tác kiểm sát, đơn vị đã ban hành hàng trăm kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm về tư pháp. Các vi phạm về thủ tục, chế độ giam giữ đã được phát hiện kịp thời yêu cầu khắc phục; tham mưu cho huyện chỉ đạo chấn chỉnh công tác thi hành án. Viện KSND huyện đã chủ động đổi mới phương thức việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, hành chính, tập trung kiểm sát việc lập hồ sơ, xét xử góp phần bảo đảm giải quyết các vụ việc đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được thực hiện có hiệu quả, yêu cầu khắc phục nhiều vi phạm; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng giải quyết nhiều đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp, ngăn ngừa việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. Viện KSND huyện cũng đã phối hợp xác định hàng trăm vụ án điểm để giải quyết kịp thời; phối hợp tổ chức xét xử lưu động hàng trăm vụ tại các địa bàn để tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phục vụ tốt yêu cầu phòng, chống tội phạm.

Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Viện KSND huyện Đông Hưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác; được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001; nhiều lần được Viện KSND tối cao và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thời gian tới, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện KSND huyện Đông Hưng tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, những bài học kinh nghiệm quý báu qua các thời kỳ, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra, không ngừng đổi mới công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, kiểm sát viên.

Phan Vũ Trang
(Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng)