Thứ 6, 23/04/2021, 20:23[GMT+7]

Vũ Thư: Tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 81,2%

Thứ 3, 21/07/2020 | 17:26:21
3,662 lượt xem
Chiều ngày 21/7, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Vũ Thư (Ban chỉ đạo 138 huyện Vũ Thư) tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, Ban chỉ đạo 138 huyện Vũ Thư đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm. Kết quả, huyện đã điều tra, làm rõ 52 vụ với 163 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về hình sự, khởi tố 17 vụ với 49 bị can, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 29 vụ với 105 đối tượng. Huyện phát hiện, bắt và xử lý 25 vụ với 27 đối tượng phạm tội ma túy, trong đó khởi tố 24 vụ, 26 bị can. Tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 81,2%.  Ban chỉ đạo 138 tích cực chỉ đạo, duy trì 98 mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Nhờ sự vào cuộc tích cực của Ban chỉ đạo 138 huyện đã góp phần tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, bảo vệ an toàn đại hội đảng bộ cấp huyện và cơ sở trên địa bàn.

6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo 138 huyện Vũ Thư xây dựng 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, huy động sự vào cuộc của cộng đồng trong phòng chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; xây dựng các điển hình tiến tiến về phòng chống tội phạm, mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quỳnh Lưu