Thứ 5, 25/02/2021, 23:04[GMT+7]

Gần 2,2 tỷ đồng xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, bảo vệ môi trường

Thứ 5, 23/07/2020 | 16:09:20
4,620 lượt xem
Sáng ngày 23/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự ổn định chính trị tại địa phương. Công tác quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường được duy trì thực hiện tốt; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh khắc phục tồn tại, vi phạm về đất đai, môi trường, tài nguyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chánh Thanh tra Sở quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 trường hợp về đất đai, bảo vệ môi trường, trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp về bảo vệ môi trường, với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm 2020, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; chủ động tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện Công điện 17/CĐ-UBND của UBND tỉnh về xử lý rác thải sinh hoạt. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo quy định…

Minh Nguyệt