Thứ 7, 27/02/2021, 01:06[GMT+7]

Xử lý 227 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều

Thứ 5, 23/07/2020 | 18:34:07
5,467 lượt xem

Một công trình vi phạm nằm trong hành lang bảo vệ đê tại tuyến đê hữu Trà Lý đoạn qua thành phố Thái Bình đang được tháo dỡ.


Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý bãi sông, bãi triều ven biển, từ đầu năm đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thường xuyên đôn đốc các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời cung cấp số liệu vi phạm tồn đọng để tập trung xử lý dứt điểm.

Đến nay, các huyện, thành phố đã xử lý 65 vụ vi phạm mới phát sinh và 162 vụ tồn đọng của những năm trước. Trong đó, có 38 bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không nằm trong quy hoạch đã được giải tỏa hoặc buộc phải dừng hoạt động. Bên cạnh đó, nhận thức và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai của các tổ chức, cá nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thành phố tăng cường công tác xử lý vi phạm, kiên quyết xử lý, giải tỏa các bến bãi ngoài bãi sông có chiều rộng bãi nhỏ hơn 20m và không nằm trong quy hoạch. Xử lý dứt điểm các vi phạm mới phát sinh, các vi phạm tồn đọng từ những năm trước và các trọng điểm vi phạm trên địa bàn quản lý. Khẩn trương tổ chức phát quang mái đê, chân đê. Yêu cầu các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn quản lý không tập kết vật liệu lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, lên mặt đê, mái đê và hạ thấp chiều cao chất tải theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

                                                                                  Tin, ảnh: Phạm Hưng