Thứ 3, 02/03/2021, 05:35[GMT+7]

Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Thứ 2, 06/07/2020 | 10:18:03
357 lượt xem
Việt Nam là một quốc gia biển trong vùng Biển Đông có diện tích vùng biển và thềm lục địa rộng hơn 1 triệu km2, với chiều dài bờ biển trên 3.260km, hơn 3.000 đảo, quần đảo lớn, nhỏ, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, biển và hải đảo Việt Nam có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, với nguồn tài nguyên sinh vật và khoáng sản khá phong phú, đa dạng, nhiều loại quý hiếm.

Dọn vệ sinh môi trường khu vực cồn Vành (Tiền Hải)

Mặc dù trong những năm qua, kinh tế biển của Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức đáng khích lệ; tuy nhiên, quá trình phát triển ẩn chứa không ít nguy cơ và thách thức như: gây tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực biển ven bờ; ô nhiễm rác thải, nhất là rác thải nhựa đang trở thành vấn đề cấp bách. Vì vậy, để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng… từ năm 2009 đến nay, hàng năm Việt Nam đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, với nhiều hoạt động thiết thực diễn ra trong tháng 6. Năm nay, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam có chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 5/3/2020 của Chính phủ về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thái Bình có trên 50km đường bờ biển, 4 cửa sông lớn nhiều bãi ngang rộng và hàng chục nghìn km2 vùng lãnh hải, tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác tổng hợp nguồn lợi từ biển. Những năm qua, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực biển, ven bờ của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện ven biển tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể như: tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường biển và hải đảo thông qua nhiều hình thức; tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích với các khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức lễ mít tinh, lễ phát động thực hiện các hoạt động thiết thực, cụ thể về bảo vệ tài nguyên môi trường biển… nhân Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó, các địa phương ven biển đã đẩy mạnh việc lồng ghép các giải pháp sử dụng tài nguyên biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đánh bắt bằng các phương tiện mang tính hủy diệt làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản và hủy hoại hệ sinh thái biển.

Hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Tiền Hải tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ven đê biển xã Nam Thịnh. Cùng với đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động như: tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về ngày Đại dương thế giới và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2020 bằng các hành động. Cụ thể như: tổ chức làm vệ sinh tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng; tuyên truyền về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo; treo băng rôn, panô, áp phích với các khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các tuyến đường chính, nơi công cộng, các cơ quan, đơn vị nhằm thay đổi nhận thức của người dân và cộng đồng cùng chung sức bảo vệ đại dương, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Minh Nguyệt