Thứ 4, 24/02/2021, 23:46[GMT+7]

Người dân vui mừng, phấn khởi nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Thứ 2, 13/07/2020 | 09:28:32
452 lượt xem
Ngày 28/4/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên cơ sở Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, các huyện kiểm tra công tác chi trả hỗ trợ cho người có công tại huyện Quỳnh Phụ.

Ngay sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh các cấp, các ngành và các địa phương đã tích cực rà soát, lập danh sách, thẩm định hồ sơ. Việc triển khai được tiến hành công khai, minh bạch ngay từ cơ sở. Quá trình chi trả hỗ trợ đảm bảo đúng thời gian, nhanh gọn, người dân vui mừng, phấn khởi được nhận kinh phí hỗ trợ. Dưới đây là một số hình ảnh về công tác rà soát và chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cán bộ Phòng lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Hưng rà soát danh sách để tránh trung lặp đối tượng. 

 Huyện Vũ Thư thành lập 6 tổ thẩm định lại cho 6 nhóm đối tượng theo Quyết định số 15 để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng. 

Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương kiểm tra, rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. 

Hộ kinh doanh phường Đề Thám (Thành phố) nhận tiền hỗ trợ.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa