Thứ 4, 21/04/2021, 08:54[GMT+7]

Hưng Hà: 72.000 hội viên phụ nữ được tập huấn kỹ thuật sản xuất

Thứ 5, 16/07/2020 | 08:19:15
373 lượt xem
Từ năm 2015 đến nay, các cấp hội phụ nữ huyện Hưng Hà đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chị em chủ động trong sản xuất, mạnh dạn tiếp thu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Phụ nữ xã Phúc Khánh (Hưng Hầ) chăm sóc cây màu vụ đông.

Để hỗ trợ chị em về kỹ thuật sản xuất, các cấp hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức 603 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về sản xuất vụ xuân, vụ mùa, vụ đông và chăn nuôi cho trên 72.300 lượt hội viên tham gia. Nhờ đó, nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng tiến bộ khoa học vào phát triển kinh tế trang trại, gia trại, đa dạng hóa ngành nghề, góp phần phát triển kinh tế gia đình và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Mai Thư