Thứ 2, 08/03/2021, 07:06[GMT+7]

Thái Thụy tích tụ được 295,5ha đất

Thứ 4, 22/07/2020 | 16:10:14
511 lượt xem

Tích tụ ruộng đất tạo thuận lợi đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất.

Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, tính đến tháng 6/2020, huyện Thái Thụy tích tụ được 295,5ha, tăng 96,5ha so với năm 2019. Diện tích đất được dồn đổi, tích tụ được các cá nhân, doanh nghiệp, HTX đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi, thủy sản sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ nên hiệu quả kinh tế đạt cao hơn từ 1,5 – 1,7 lần so với sản xuất thông thường. Từ kết quả đạt được trong việc tích tụ ruộng đất đã góp phần tích cực trong thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Toàn huyện cũng đã chuyển đổi được 81,2ha đất trồng lúa sang trồng cây ngắn ngày, bước đầu mang lại kết quả khả quan; diện tích cánh đồng lớn, cánh đồng có liên kết đạt 2.121ha, tăng 600ha so với năm 2019.

Ngân Huyền