Thứ 4, 03/03/2021, 09:06[GMT+7]

Hơn 115.000 khách hàng vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ 4, 22/07/2020 | 16:32:07
482 lượt xem

Nông dân xã Trung An (Vũ Thư) phát triển sản xuất từ nguồn vốn tín dụng của Quỹ TDND Trung An.

Đến hết tháng 6/2020, tổng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.700 tỷ đồng với trên 115.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 2,1% so với thời điểm 31/12/2019, chiếm 37,9% tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 nên để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, các TCTD trên địa bàn đã tập trung huy động vốn để sẵn sàng cho vay khi khách hàng có nhu cầu. Bên cạnh đó, các TCTD cũng ưu tiên nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới (NTM) với lãi suất ưu đãi từ 6 - 8%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 8 - 10,5%/năm đối với cho vay trung và dài hạn. Đến hết tháng 6/2020, hơn 192.000 doanh nghiệp, cá nhân, hộ sản xuất đang vay vốn của các TCTD để phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng NTM với dư nợ cho vay ước đạt 26.050 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn vay của các TCTD đã góp phần quan trọng giúp các địa phương trong tỉnh hoàn thiện và củng cố các tiêu chí trong xây dựng NTM. Đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 5 xã đã hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định công nhận, 7 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện, thành phố Thái Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và tỉnh đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thời gian tới, các TCTD trên địa bàn tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; tăng cường cải cách hành chính, rút ngắn tối đa các thủ tục vay vốn để khách hàng sớm tiếp cận được nguồn vốn tín dụng; điều hành cơ chế lãi suất linh hoạt theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn…

Minh Hương