Chủ nhật, 28/02/2021, 04:20[GMT+7]

Đông Hưng: Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các xã, thị trấn đạt 19,88%

Thứ 6, 24/07/2020 | 17:12:05
696 lượt xem
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, huyện Đông Hưng luôn quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ nữ.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, phát triển đảng viên nữ; quy định cụ thể chính sách đối với cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong toàn huyện. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn huyện có 94 cán bộ nữ tham gia cấp ủy các xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 19,88%, tăng 5,64% so với nhiệm kỳ trước. Cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 7 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy có 1 đồng chí. Đây là cơ hội, là động lực để chị em phấn đấu vươn lên, phát huy được thế mạnh, sở trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương.

Thu Hiền