Chủ nhật, 28/02/2021, 03:50[GMT+7]

Hội Làm vườn thành phố Thái Bình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thứ 2, 27/07/2020 | 15:00:49
646 lượt xem
Từ đầu năm đến nay, Hội Làm vườn thành phố Thái Bình đã tổ chức được 20 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên.

Mô hình trồng hoa của hội viên xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình cho hiệu quả kinh tế cao.

Cụ thể, hội đã phối hợp tổ chức 10 lớp với 405 lượt người tham dự tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 458 hội viên về nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật chăm sóc cây, con vật nuôi. Ngoài ra, Hội Làm vườn thành phố đã vận động hội viên trồng mới và thay thế được trên 7.000 cây ăn quả, trên 9.000 cây lấy gỗ và trên 60.000 cây các loại. Hội viên đã cải tạo được 15ha vườn và 38ha ao, diện tích ao hồ nhỏ được hội viên chuyển thành vườn trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả cho thu nhập cao.

Thông qua hoạt động trên đã giúp hội viên Hội Làm vườn thành phố vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tiến Đạt