Thứ 7, 27/02/2021, 07:08[GMT+7]

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Đông Hưng tiếp nhận, giải quyết trên 2.300 hồ sơ, giấy tờ

Thứ 3, 28/07/2020 | 14:35:57
771 lượt xem
Hiện đã có 208/234 thủ tục hành chính thuộc 18 lĩnh vực của 11 phòng và 2 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện Đông Hưng thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Từ ngày 1/11/2019 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Đông Hưng đã tiếp nhận và chuyển tới các phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền trên 2.300 hồ sơ, giấy tờ các lĩnh vực. Trong đó, đã giải quyết gần 2.292 hồ sơ, giấy tờ các loại, đạt tỷ lệ 98,84%, số hồ sơ, giấy tờ còn lại đang giải quyết trong thời hạn.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 34.622 hồ sơ, giấy tờ các loại, trong đó đã giải quyết 34.162 hồ sơ, giấy tờ các loại, đang giải quyết trong thời hạn 460 hồ sơ, giấy tờ. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa”.

Thu Hiền