Thứ 3, 02/03/2021, 05:05[GMT+7]

Giảm 30% thuế TNDN cho doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng

Thứ 3, 04/08/2020 | 14:46:08
418 lượt xem
Đó là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 116/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2020.

Hoạt động sản xuất ở Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor.

Theo đó, kể từ ngày 3/8/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), bao gồm: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 7.600 doanh nghiệp, trong đó có hơn 300 doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020. Việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội sẽ góp phần không nhỏ động viên, chia sẻ, giúp các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, từ đó ổn định và phát triển sản xuất.

Minh Hương