Chủ nhật, 09/05/2021, 07:29[GMT+7]

Thành phố: Kinh tế tăng trưởng khá

Thứ 5, 06/08/2020 | 15:28:12
370 lượt xem
Thành phố Thái Bình là trung tâm của tỉnh nên không nằm ngoài tác động của dịch Covid-19 đến đời sống, kinh tế, xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Damsan (khu công nghiệp Gia Lễ, thành phố Thái Bình).

Nhiều lĩnh vực bị chững lại. Trước bối cảnh đó, cùng với việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Thành phố đã tập trung bàn thảo đưa ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, nỗ lực cao nhất trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trên hầu hết các lĩnh vực, chính quyền và nhân dân thành phố đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, duy trì ổn định. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 16.801,6 tỷ đồng, tăng 3,23% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất công nghiệp tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng vẫn tăng trưởng, tuy nhiên đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua của ngành công nghiệp thành phố. Giá trị sản xuất ước đạt 9.371,1 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Trong đó kinh tế ngoài nhà nước tăng 2,09%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,15%, kinh tế hộ cá thể tăng 0,2%, kinh tế nhà nước tăng 5,6%. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản cũng duy trì được sự ổn định và là ngành có mức tăng trưởng cao nhất trong các ngành sản xuất. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 2.837,7 tỷ đồng, tăng 11,87% so với cùng kỳ. Thành phố đã tập trung vốn cho các công trình, đáp ứng đúng kế hoạch trong năm 2020; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án, công trình, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ, dù là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố vẫn tăng 3,32% so với cùng kỳ, đạt hơn 7.090 tỷ đồng. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Ðể đạt được kết quả đó, thì những tháng đầu năm 2020, UBND thành phố đã tiếp thu nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban ngành, của Thành ủy và HÐND thành phố. Trên cơ sở đó, chúng tôi cụ thể hóa thành chương trình hành động, các quyết định, kế hoạch… để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020; chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các chính sách khuyến khích đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng, minh bạch; tập trung các giải pháp về giải quyết thủ tục hành chính, công khai thông tin quy hoạch, cơ chế ưu đãi đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bảo đảm an ninh trật tự cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đồng thời triển khai quyết liệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Trong đó, giảm lãi suất đối với các khoản vay mới thuộc các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo chính sách của Trung ương, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết và xem xét cho vay mới để khôi phục, duy trì sản xuất, kinh doanh.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2020, nhiệm vụ còn lại trong những tháng cuối năm là nặng nề, cần có những giải pháp quyết liệt, tạo đột phá. Vì vậy, UBND thành phố đã tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp về thu chi ngân sách nhà nước; khai thác các nguồn thu, đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu thuế, tích cực đôn đốc thu nộp ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm những khoản chi chưa cần thiết. Chú trọng cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khẩn trương rút ngắn tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Minh Nguyệt