Thứ 5, 25/02/2021, 22:34[GMT+7]

Kiến Xương: Đổi mới và phát triển

Thứ 2, 10/08/2020 | 14:55:27
756 lượt xem

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Xương đã kế thừa truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Những thành quả đó đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đưa Kiến Xương phát triển lên tầm cao mới. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kiến Xương tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, vững bước trên con đường hội nhập.

Video: kien_xuong_doi_moi_va_phat_trien_10583129062020.mp4

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa