Thứ 2, 08/03/2021, 22:19[GMT+7]

Thành phố Thái Bình ủy thác 1 tỷ đồng từ vốn ngân sách sang cho vay tín dụng chính sách

Thứ 3, 18/08/2020 | 10:39:46
245 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, thành phố Thái Bình đã chủ động dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác đầu tư qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Nông dân xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Từ đầu năm đến nay, ngân sách thành phố đã ủy thác sang Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh số tiền 1 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2020; từ đó nâng tổng nguồn vốn ủy thác tại thành phố là 9,026 tỷ đồng. Với số tiền đó thành phố là địa phương có số vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng CSXH cao nhất trong 8 huyện, thành phố.

Nhờ có nguồn vốn ủy thác đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh có điều kiện tăng nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố. Đến hết tháng 7/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh trên địa bàn thành phố đạt 169,27 tỷ đồng, tăng 5,22% so với thời điểm 31/12/2019; tổng dư nợ cho vay đạt 168,86 tỷ đồng, tăng 5,4% so với thời điểm 31/12/2019 với 4.601 khách hàng đang vay vốn.

Minh Hương