Thứ 2, 08/03/2021, 06:36[GMT+7]

Bình Định - Miền quê đáng sống

Thứ 5, 20/08/2020 | 17:26:22
3,994 lượt xem
Nét đẹp ở Bình Định không chỉ ở vẻ bề ngoài với sức sống tươi xanh khởi sắc của làng quê, mà còn hiện hữu trong ý chí, nghị lực của mỗi người dân nơi đây.

Video: clip_xa_binh_dinh_huy

 Thu Thủy - Tiến Đạt