Thứ 5, 06/05/2021, 14:32[GMT+7]

Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm của BHXH Việt Nam

Thứ 2, 13/07/2020 | 15:35:37
376 lượt xem
Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH Việt Nam luôn chủ động, bám sát chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, đặc biệt là trong bối cảnh cả nền kinh tế bị ảnh hưởng, tác động bởi dịch bệnh.

Theo laodong.vn