Thứ 2, 08/03/2021, 22:19[GMT+7]

Dân số và các đặc trưng nhân khẩu học của đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ 3, 14/07/2020 | 14:43:30
364 lượt xem
Tính đến ngày 1/4/2019, dân sốcủa 53 dân tộc thiểu số khoảng 14,1 triệu người, chiếm 14,7% tổng dân số cả nước; quy mô tăng gần 1,9 triệu người trong 10 năm (2009-2019). Nhiều tiêu chí tiếp tục được cải thiện như: Tỷ lệ tảo hôn giảm, tỷ lệ kết hôn cận huyết thống giảm, tuổi kết hôn trung bình lần đầu tăng… so với những năm trước.

Theo TTXVN