Thứ 6, 05/03/2021, 20:33[GMT+7]

Một số kết quả nổi bật đại hội tổ chức cơ sở đảng

Thứ 6, 17/07/2020 | 15:32:45
440 lượt xem
Tuy bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng đến hết ngày 30/6/2020, đã có 51.985 tổ chức cơ sở đảng chiếm 99,8% tổng số tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo vietnamplus.vn