Thứ 2, 17/05/2021, 01:28[GMT+7]

Mục tiêu phát triển kinh tế 5 năm và 10 năm

Thứ 4, 14/04/2021 | 09:52:07
983 lượt xem
Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2021-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 6,5-7%, GDP bình quân đầu người từ 4.700-7.500 USD...

Theo tapchitaichinh.vn