Thứ 2, 17/05/2021, 01:58[GMT+7]

PAPI 2020: Chỉ số nội dung thủ tục hành chính công đạt điểm cao nhất

Thứ 4, 14/04/2021 | 18:11:36
1,220 lượt xem
Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2020 cho thấy xu thế tích cực, đặc biệt ở chỉ số nội dung thủ tục hành chính công.

Theo TTXVN