Thứ 2, 17/05/2021, 01:58[GMT+7]

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Thứ 2, 19/04/2021 | 10:54:54
1,366 lượt xem
Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17-11-2020 quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23-5-2021.

Theo hanoimoi.com.vn