Thứ 3, 02/03/2021, 16:57[GMT+7]

Tiền Hải phát huy dân chủ trong bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Thứ 6, 03/07/2020 | 08:02:01
2,335 lượt xem
Thực hiện bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ và nhân dân để bầu những người đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nhân dân xã Nam Hải (Tiền Hải) đi bầu cử trưởng thôn.

Trong ngày bầu cử vừa qua, nhân dân xã Nam Hải đã sắp xếp công việc gia đình để đi bầu cử, tự tay bỏ phiếu bầu trưởng thôn đủ tiêu chuẩn gánh vác công việc chung. Để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, Đảng ủy xã đã làm tốt công tác chuẩn bị cũng như việc tổ chức bầu cử lựa chọn được những người nhiệt tình, có tâm huyết, có uy tín trong cộng đồng, có đủ sức khỏe và khả năng sáng tạo, triển khai thực hiện tốt công tác vận động và quản lý xã hội ở thôn. Ông Nguyễn Hàn, đảng viên 61 năm tuổi đảng cũng như các cử tri đại diện hộ gia đình thôn Nội Lang Bắc đã thực hiện quyền công dân của mình trong việc tham gia bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Hàn chia sẻ: Qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp của xã đã tích cực tuyên truyền đến nhân dân ý nghĩa của bầu cử trưởng thôn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại địa phương. Ai cũng phấn khởi đợi đến ngày bầu cử tham gia bỏ phiếu để thực hiện quyền dân chủ của mình. Với lá phiếu của mình, chúng tôi cân nhắc và đưa ra quyền lựa chọn bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Mong muốn người trúng cử trưởng thôn sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của cử tri, góp phần chung tay xây dựng kinh tế - xã hội tại địa phương. Bầu cử trưởng thôn, người dân không chỉ thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của mình mà còn góp phần xây dựng ban lãnh đạo thôn thật sự của dân, do dân, vì dân.

Thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý có trên 600 hộ với 2.000 khẩu. Cũng như các thôn trên địa bàn xã, thôn Hải Nhuận đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp chọn người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết phục vụ nhân dân. Ông Tạ Quang Thắng, người vừa trúng cử trưởng thôn khẳng định: Được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Tôi sẽ làm hết sức mình, tiếp tục đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng và nhiệm vụ cấp trên giao, cùng các thôn góp phần phấn đấu để xã Đông Quý hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2020 - 2025.

Ông Hoàng Kim Khánh, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tiền Hải cho biết: Trong công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, UBND huyện Tiền Hải đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác của huyện nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn trong suốt quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, chuẩn bị các nội dung công tác bầu cử. Trong đó, phát huy vai trò của chi bộ, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, sâu sát với nhân dân, kịp thời nắm bắt những kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân, xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bầu cử. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ, trực tiếp là trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố phối hợp với các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thôn, tổ dân phố khi tham gia bầu cử.

Huyện Tiền Hải có 173 thôn, tổ dân phố; những ngày qua, tại các địa điểm bỏ phiếu được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu. Công tác an ninh trật tự được bảo đảm, phiếu bầu và hòm phiếu đều được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Điểm nổi bật bầu cử lần này, nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được quy định là 5 năm. Thông qua việc bầu cử để lựa chọn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có đức, có uy tín, năng lực để tổ chức điều hành, phối hợp, kiểm tra và đôn đốc thực hiện tốt các công việc ở thôn, tổ dân phố để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Do làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, công tác chuẩn bị, tại các điểm bầu cử tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Tiền Hải, cử tri đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đạt kết quả cao. Công tác tổ chức được thực hiện trang trọng, đúng quy định. Theo kế hoạch, đến ngày 9/7 huyện Tiền Hải sẽ hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Mạnh Thắng