Thứ 2, 19/04/2021, 06:04[GMT+7]

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý II/2020

Thứ 6, 10/07/2020 | 17:01:36
4,036 lượt xem
Chiều ngày 10/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý II/2020.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, các cộng tác viên dư luận xã hội đã nắm bắt, phản ánh được diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trước những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng của địa phương, của tỉnh, trong nước và quốc tế; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tác động đến đời sống và tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Một số vấn đề đã được phản ánh sâu như việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; công tác phòng, chống dịch Covid-19; sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; giáo dục - đào tạo… Nhiều đồng chí cộng tác viên đã hoạt động tích cực, thường xuyên báo cáo, phản ánh nội dung chất lượng tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số đồng chí cộng tác viên báo cáo, phản ánh chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chất lượng nội dung chưa cao.

 Các đại biểu dự hội nghị. 

Trong quý III/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cộng tác viên dư luận xã hội tập trung nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt về văn kiện đại hội và công tác nhân sự; việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là việc xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; các dự án trọng điểm của tỉnh… Chú trọng nắm dư luận xã hội trước những vấn đề báo chí, truyền thông phản ánh tác động đến tư tưởng, tâm trạng xã hội. Thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời, nâng cao chất lượng nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo đơn vị có giải pháp ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

 Đào Quyên