Thứ 7, 27/02/2021, 07:08[GMT+7]

Hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2020

Thứ 5, 23/07/2020 | 16:19:46
2,319 lượt xem
Sáng ngày 23/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2020.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những điểm nổi bật của dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe về những điểm mới, nổi bật của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông tin về một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và việc triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021; tuyên truyền về công tác dân số.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí báo cáo viên tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, trong đó chú trọng hơn về kết quả đại hội, những thành tựu đạt được nhiệm kỳ qua, giải pháp, mục tiêu nhiệm kỳ mới. Tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước như: kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII; kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phản ánh tình hình theo phân cấp.

Thu Thủy